Heeft u vragen bel: 010-4180248
 

NIEUWS

Juli 2019

De woningmarkt is in het tweede kwartaal van 2019 verder afgekoeld. De huizenprijzen stijgen minder hard en het woningaanbod is toegenomen. Dat schrijft de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) donderdag bij de publicatie van de woningmarktcijfers over het tweede kwartaal.

Het aantal verkochte woningen is in het tweede kwartaal iets toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Dat is voor het eerst in twee jaar.

In totaal wisselden een krappe 39.200 woningen van eigenaar bij NVM-makelaars, goed voor een stijging van 1,8 procent in vergelijking met een jaar eerder. Het is voor het eerst in twee jaar dat het aantal verkochte woningen stijgt. De gemiddelde verkoopprijs is nu 308.000 euro, 7,4 procent hoger dan vorig jaar.

De NVM ziet vooral een stijging in de prijsklasse tussen 300.000 en 750.000 euro. In deze klassen zijn er 20 procent meer woningen verkocht dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

In de hoofdstad is de gemiddelde verkoopprijs gedaald met 4 procent. Dat komt volgens de NVM niet doordat de woningen in waarde zijn gedaald, maar doordat er vooral woningen buiten de ring zijn verkocht, waar de prijzen een stuk lager liggen.

Juist minder nieuwbouw verkocht
In tegenstelling tot het aantal bestaande woningen is het aantal nieuwbouwwoningen dat is verkocht juist gedaald, met 13 procent. NVM-voorzitter Ger Jaarsma wijt de daling aan de hoge prijzen.

De prijs voor een gemiddelde nieuwbouwwoning steeg naar 387 duizend euro; een toename van 17 procent: "De gemiddelde nieuwbouwwoning is al twee kwartalen op rij 80.000 euro duurder dan een gemiddelde bestaande woning en dat is echt een probleem", aldus Jaarsma.

Die prijzen zijn volgens hem op hun beurt weer het gevolg van hoge personeels-, bouw- en grondkosten, plus beleidsmaatregelen zoals gasloos bouwen. “Het stapelen van overheidsbeleid werkt prijsopdrijvend en daarmee averechts voor de woningmarkt.”

Bron: nu.nl, NVM
Juni 2019

ROTTERDAMSE WONINGMARKT NAAR EEN NIEUW EVENWICHT.

Hoewel de huizenprijzen in Rotterdam sterk zijn gestegen, is van een zeepbel geen sprake. De stad is populairder dan ooit en de woningmarkt voegt zich naar deze nieuwe realiteit.
De staat van de Rotterdamse woningmarkt is een afgeleide van economische en demografische ontwikkeling. Het geeft de aantrekkelijkheid van Rotterdam als vestigingslocatie aan, in termen van werkgelegenheid, verblijfskwaliteit en betaalbaarheid van wonen. Volgens Harvard econoom Edward Glaeser is sprake van balans tussen deze factoren. Steden waar woninglasten hoog zijn, geven hier aantrekkelijke lonen of prettige leefomstandigheden voor terug. Stevige woningprijsontwikkeling in Rotterdam is daarmee logisch: de economie groeit, de stad is aantrekkelijker: daaraan hangt een prijskaartje.

PIEK IN ROTTERDAMSE WONINGPRIJZEN?

In 2017 stegen transactieprijzen in Rotterdam gemiddeld met 40.000 euro per woning. Ook in 2018 zette de stijging door, naar een (voorlopig) hoogtepunt boven het niveau van de vorige piek in 2008. Er zijn wel tekenen dat de groei afneemt, al is een nieuwe crisis nog niet te verwachten. Van structurele vraaguitval is geen sprake en de verhouding prijs-inkomen is veel gunstiger dan in 2008, alsmede de kredietwaardigheid van afgesloten leningen. De krappe huurmarkt maakt kopen relatief aantrekkelijk, zeker in combinatie met de lage rentestand. Binnenstedelijk wonen in Rotterdam is populairder dan voorheen, waarbij de woningmarkt meer in de pas loopt met de andere drie grote steden. Dit betekent niet dat er in Rotterdam binnenkort ‘Amsterdamse prijzen’ worden betaald, maar dat de Rotterdamse woningmarkt een fundamenteel andere trend lijkt te hebben ingezet, waarvan het einde nog niet in zicht is.
Een animatie van de ontwikkelingen op de Rotterdamse woningmarkt sinds 2008 is beschikbaar op de digitale versie van dit essay. Hieruit blijkt dat na 2008 woningprijzen dalen, maar vanaf 2014 voorzichtig herstel optreedt in Rotterdam-Noord. Vanaf 2016 herstelt de markt in de hele stad, waarbij het centrum een uitzonderlijke ontwikkeling doormaakt. In 2017 stijgen prijzen in heel Rotterdam, maar vooral in de centrumwijken van Rotterdam-Noord én Zuid. Ten opzichte van de vorige piek is het zwaartepunt in de Rotterdamse markt verschoven: de hoogste prijzen worden nu in het stadscentrum gerealiseerd.
Ook Zuid profiteert van het herstel, vooral in en om het populaire Katendrecht. De jarenlange investeringen in het Rotterdamse centrum, in termen van voorzieningen, kwaliteit van het woningaanbod, kwaliteit van de openbare ruimte, werkgelegenheid en ondernemerschap, betalen zich uit. De forse groei op de Rotterdamse woningmarkt is geen ‘bubbel’, maar een hoger evenwicht. Er is evenwicht, de indicatoren ontwikkelen zich stabiel, waarmee van een zeepbel geen sprake is, maar van structurele economische versterking.

Bron: ESSAY VAN HAAREN, BRAUN

Oktober 2018

Huizen worden vanwege het tekort aan woningen steeds sneller verkocht, blijkt donderdag uit nieuwe cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). In achttien jaar zijn huizen niet zo snel verkocht, aldus de NVM.
Het afgelopen kwartaal werd een huis gemiddeld binnen veertig dagen verkocht, vijftien dagen sneller dan een jaar geleden.
In totaal verkochten de NVM-makelaars in het derde kwartaal ruim 36.000 woningen, 4.700 minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. De gemiddelde verkoopprijs steeg tot een recordniveau van 292.000 euro.
Het is het vijfde achtereenvolgende kwartaal waarin het aantal transacties lager uitvalt in vergelijking met het jaar ervoor. In het derde kwartaal van 2018 verkochten NVM-makelaars bijna 12 procent minder huizen dan in dezelfde periode vorig jaar. Tegelijkertijd steeg de gemiddelde verkoopprijs met 10,3 procent.
30 procent minder woningen in de verkoop
Een derde van de woningen werd boven de vraagprijs verkocht. De vraagprijs lag bijna 11 procent hoger. Het woningaanbod kromp in een jaar tijd met ruim 30 procent, blijkt uit de cijfers.
Van alle woningen die de NVM-makelaars verkochten in het derde kwartaal, waren er 6.600 nieuwbouwwoningen. Dat is 12 procent minder dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De prijs van een verkochte nieuwbouwwoning nam met 16 procent toe.
Dat de prijs van nieuwbouwwoningen harder stijgt dan die van bestaande bouw, bleek afgelopen week al uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.
In het rapport benadrukt de NVM dat de regionale verschillen groot zijn. In landelijke gebieden is het aanbod nog altijd groter dan in de steden.
Problemen op de woningmarkt
De NVM pleitte op Prinsjesdag al voor een "structurele en gestructureerde aanpak" van de woningmarkt. De makelaarsvereniging zegt dat de overheid ervoor moet zorgen dat er tot 2030 in Nederland 1 miljoen nieuwe woningen bijkomen.
"Als dat plan niet snel en grondig wordt opgepakt, raakt de markt steeds verder in de vicieuze cirkel van dalend woningaanbod en blijvende prijsstijgingen", waarschuwt NVM-voorzitter Ger Jaarsma.
Er is een tekort aan nieuwbouw en daarbij wordt het bestaande aanbod steeds vaker gekocht door beleggers. Een andere nieuwe trend is volgens de NVM dat expats steeds vaker een woning kopen in plaats van huren. "Dit geeft 'gewone' koopkandidaten het nakijken", zegt de NVM-voorzitter.
De NVM voorspelt dat de woningmarkt komend kwartaal verder zal verkrappen. Jaarsma zegt dat hij een daling van 7 tot 10 procent verwacht in het aantal transacties. De prijs stijgt waarschijnlijk met 8 tot 10 procent.

Bron: NU.nl
28 mei 2018

Niet alleen de huizenprijzen in Nederland zitten flink in de lift, ook in andere landen stijgen de prijzen. Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zijn woningmarkten internationaal steeds meer met elkaar vervlochten. Daardoor is de woningmarkt wereldwijd ook kwetsbaarder.
"Wil je een huis in Londen, kijk dan naar de prijsontwikkeling in Tokio", kopt het IMF in een blog op de website. Daarmee illustreert het fonds hoe sterk de verschillende huizenmarkten met elkaar verbonden zijn.

Huizenprijzen in Amsterdam blijven stijgen, maar op wereldniveau is die stijging niet zo extreem. In een mondiaal lijstje van het IMF staat de Nederlandse hoofdstad evenwel in de middenmoot. In Shanghai, Auckland, Sydney, Boedapest en Istanbul stegen huizenprijzen tussen 2013 en 2017 veel harder.

Volgens het IMF is het niet gek dat de huizenprijzen van wereldsteden steeds meer gelijk opgaan. Andere economische ontwikkelingen, zoals de rente en de economische groei, verschillen niet meer zoveel van land tot land. Daarnaast zijn grote vastgoedbeleggers meestal internationaal actief.

Overal zijn dus ongeveer dezelfde financiële omstandigheden, aldus het IMF. Dat brengt ook risico's met zich mee, want een economische schok in het ene deel van de wereld kan dus ook invloed hebben op een andere plek. Verder kunnen grote prijscorrecties veel grotere gevolgen hebben, omdat ze overal tegelijkertijd optreden.

Bron: ANP / NU.nl

25 januari 2018

Het aantal aanvragen voor een nieuwe hypotheek is vorig jaar gestegen naar het recordniveau van bijna 375.000, een toename met 3,7 procent ten opzichte van 2016.
Dat blijkt donderdag uit cijfers van het Hypotheken Data Netwerk (HDN).

Volgens HDN steeg het gemiddelde hypotheekbedrag met 3,7 procent tot 237.000 euro. Woningen werden gemiddeld 6,8 procent duurder op 310.000 euro.

Verder werd gemeld dat bij één op de drie hypotheekaanvragen ondernemers en zzp'ers zijn betrokken. Zij lenen gemiddeld 30.000 euro meer en kopen duurdere woningen (337.000 euro).

Uit de cijfers blijkt tevens dat een starter op de woningmarkt bijna 30.000 euro eigen geld meeneemt voor een nieuwe woning. Bij een doorstromer is dat het dubbele. Wel nam het aandeel starters op de hypotheekmarkt flink af afgelopen jaar mede vanwege de hoge huizenprijs.

Bron: nu.nl

22 januari 2018


Ruim 66.000 bestaande woningen zijn in het vierde kwartaal van 2017 van eigenaar gewisseld. Dit is het hoogste aantal in een kwartaal ooit.
Er ging op de Nederlandse woningmarkt 18 miljard euro om in de laatste drie maanden van vorig jaar, blijkt maandag uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

Gemiddeld waren bestaande koopwoningen in 2017 zo'n 7,6 procent in prijs gestegen. In december kwam de prijsstijging uit op 8,2 procent op jaarbasis. Die stijging is net zo hoog als in oktober en november.

Ten opzichte van de piek van augustus 2008 zijn de gemiddelde huizenprijzen in heel Nederland nog ruim 3 procent lager. Vergeleken met het dal van juni 2013 is het gemiddelde 23 procent hoger. Het gemiddelde prijsniveau van bestaande koopwoningen was in december 2017 ongeveer even hoog als in juli 2007.

NVM
Eerder meldde makelaarsorganisatie NVM dat de woningverkopen in het vierde kwartaal lager waren vergeleken met een jaar eerder. Het CBS en het Kadaster wijzen erop dat de cijfers van NVM zijn gebaseerd op voorlopige contracten van door NVM-makelaars verkochte woningen.

Het CBS en het Kadaster meten de ontwikkeling van alle bestaande koopwoningen in Nederland en maken gebruik van de akten die bij het Kadaster worden geregistreerd. Deze registratie volgt op een later moment dan die van de NVM.

19 juni 2017

De woningverkoop is vorige maand weer stevig toegenomen. Het Kadaster registreerde in mei 19.990 transacties.
Dat is bijna een kwart meer dan een jaar eerder en bijna een vijfde meer dan in april, toen de woningverkoop even een dip vertoonde. In die maand werden nog 16.694 transacties geregistreerd.

De sterkste toename was vorige maand te zien bij twee-onder-een-kapwoningen. Daarvan werden er bijna 40 procent meer verkocht. De kleinste stijging deed zich voor bij appartementen. Maar daarvan wisselden er nog altijd 15,5 procent meer van eigenaar dan in mei vorig jaar.

In vergelijking met de voorgaande maand is de stijging het grootst bij hoekwoningen (23,8 procent). De verkoop van tussenwoningen nam het minst toe (17,6 procent)

Limburg
In alle provincies zat de woningmarkt in de lift. In Limburg steeg de verkoop het sterkst (44,5 procent), in Utrecht het minst (7,7 procent).

Vergeleken met april 2017 nam het aantal verkopen het meest toe in Drenthe (35,2 procent). In Zeeland werd de kleinste plus genoteerd (8,2 procent).

Hypotheken
Het aantal geregistreerde hypotheken nam in mei met ruim 28 procent toe tot 29.089. Ten opzichte van april ging het om een toename van 19,9 procent.

Er vonden 126 executieveilingen plaats, ruim een kwart minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Het Kadaster registreert transacties op het moment dat een notaris de verkoop laat inschrijven. Dat is het moment van eigendomsoverdracht.

Bron NAP

Maart 2017 (bron NRC)

Rotterdam is na Amsterdam de snelst groeiende stad van Nederland. Oorzaak is dat steeds meer mensen naar Rotterdam trekken, blijkt uit cijfers van het CBS over 2016. Afgelopen jaar groeide het aantal inwoners met 13,2 procent tegen 0,1 procent in 2012, een dieptepunt. Meteen daarna trok het aantal inwoners weer aan met 3,3 procent in 2013, 8,6 procent in 2014 en 9,5 procent in 2015.

In totaal kreeg Rotterdam er afgelopen jaar per saldo ruim 8.000 inwoners bij. Het grootste deel daarvan, 5.550 inwoners, verhuisde naar de Maasstad vanuit het buitenland.

Andere oorzaak van de groei is dat het aantal in Rotterdam geboren baby's het aantal overledenen in 2016 met 2.231 overtrof. Als enige van de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht) trok Rotterdam meer inwoners (457) uit andere gemeentes in Nederland dan er vertrokken.

Koopwoningen weer 6 procent duurder dan jaar eerder!

21 december 2016

Bestaande koopwoningen waren weer in november 6,0 procent duurder dan in november 2015. In oktober was dit ook al het geval. Deze toename is even groot als in augustus, toen de hoogste prijsstijging in 14 jaar werd genoteerd. Sinds juni 2013 is sprake van een stijgende trend van de woningprijzen. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van CBS en het Kadaster.